Pumptrack Lučina / provozní řád

                                                                                                     PUMPTRACK LUČINA / PROVOZNÍ ŘÁDCO JE TO PUMPTRACK


  • typ dráhy pouze pro jízdní kola 
  • jezdci se pohybují pomocí přesouvání těžiště nad kolem zepředu dozadu namísto šlapání (podobně jako při houpání na houpačce)
  • je výborný pro nácvik rovnováhy, ovládání a získání dovedností na jízdních kolech  
  • jízda je bezpečná a zábavná a je vhodná pro všechny věkové kategorie a úrovně dovednosti, druhů a velikosti kol 
Pravidla užívání:


-  vstup do prostoru pumptracku na vlastní nebezpečí!
ƒ-  děti do 12 let mají zakázáno používat park bez dozoru osob starších 18 let!
ƒ-  do prostoru pumptracku je přísný zákaz vstupu bez helmy. Doporučují se chrániče kolen, loktů, rukavice a jiné ochranné prvky
-  ƒna dráze se jezdí primárně v jednom směru, v případě obousměrného provozu je nutné dbát zvýšené opatrnosti při míjení jezdců ƒ 
-  zákaz jízdy a vstup do areálu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
ƒ-  trénink v prostoru pumptracku je povolen za účasti minimálně 2 osob z důvodu poskytnutí první pomoci při úrazu!
ƒ-  zákaz malování, vylepování a jiného ničení překážek a mobiliáře v okolí parku!
ƒ-  zákaz provozování RC modelů na pumptracku!
ƒ-  udržujte dráhu pumptracku bez překážek, kola je nutné odkládat mimo dráhu nejlépe na stojany kol
ƒ-  pumptrack nijak neupravujte, úpravy lze dělat po domluvě s námi
ƒ-  pumptrack nepoužívejte, pokud je rozmoklý, namrzlý nebo jinak k provozu nezpůsobilý
ƒ-  zákaz prudkého brždění a smykování. Brzdíme tělem, nebo lehce brzdami
ƒ-  udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo!


Dodržováním pravidel umožníte bezproblémovému fungování pumptracku.