Pumptrack Lučina / stavba

PUMPTRACK LUČINA / VIZE / PROJEKT / PRÁCE / RADOST

Myšlenka postavit  v rekreační oblasti Lučina  pumptrack - dráhu pro malé i velké cyklisty, se zrodila na podzim roku 2014. Záměrem obce Tvarožná Lhota a místních bikerů bylo více zatraktivnit rekreační oblast právě prvotním projektem, kterým se stal pumptrack. Na tento projekt je plánováno v následujících letech plynule navázat a v okolních lesích proznačit stávající přírodní stezky a vybudovat nové trailové lokality tak, aby vznikla ucelená, vzájemně propojená síť zábavných stezek různých obtížností pro terénní cyklisty.


Došlo k navázání spolupráce s Českou mountainbikovou asociací a vytvoření podrobného projektu pumptracku na míru. Na základě kterého mohlo dojít ke schválení dotčenými orgány a na jaře roku 2015 mohla začít realizace a stavba dráhy. Samotné vyměření a stavba probíhaly na základě dobrovolných brigád, na kterých se ve svém volném čase podílela parta lidí kolem Trail of Life. O tom, že nadšení vytvořit něco pro sebe i ostatní partu bikerů neopustilo, se můžete přesvědčit i v následujících řádcích a fotografiích, které přiblíží průběh stavby.

Na samotnou stavbu pumptracku bylo použito 66 tater zeminy, celkově bylo potřeba na zpracování zeminy třech dnů s bagrem a poté přišlo na řadu ruční modelování dráhy, boulí a klopených zatáček. 

Po hrubém zpracování zeminy mohlo dojít k žehlení a zhutnění povrchu, po tomto úkonu bylo možné nanést finální vrstvu - lomový prach z vápence, který se zažehlil na povrchu dráhy, tak aby došlo ke zpevnění pumptracku.

Na projektu a realizaci se podíleli pracovníci obce Tvarožné Lhoty a klíčovou roli hráli dobrovolné brigády komunity bikerů Trail of Life. Také se zapojila komunita bikerů ze Slovenska. Všem patří velký dík, že se do projektu pustili a odvedli kus práce. Poděkování také patří stavebninám BIGMAT Stavebniny Skalica, které zapůjčili žehlící lišty na zhutnění povrchu pumptracku.