Skip to content

Provozní řád MTB okruhů

Jedná se o ucelenou síť stezek/trailů pro jízdu na horském kole v přírodě. Najdete zde stezky, které vedou lesem i po rozlehlých bělokarpatských loukách. Stezky začínají a končí v rekreační oblasti Lučina u informačního centra Lučina a jsou součástí Cykloresortu Strážnicko. Tvoří tak proznačené uzavřené okruhy pro terénní cyklisty, které jsou z části sdílené s turistickými chodníky a vedou k jednosměrným singletrailům určeným přímo a jenom pro cyklisty. Návštěvník se musí řídit provozním řádem, dodržovat kodex terénního cyklisty a respektovat všechny uživatele na sdílené stezce. Vše funguje společně se souvisejícími službami, informačním centrem, zajištěním ubytování a občerstvením.

Co je dobré vědět

 • Stezky jsou určeny zkušeným cyklistům, kteří zvládají jízdu v terénu.
 • Okruhy a stezky jsou značeny po celé délce. Značkami jsou piktogramy cyklisty, nebo logo Trail of Life, směrovníky a vstupní brány na samostatné singletraily.
 • Singletrail = jednosměrná, jednostopá stezka pro cyklisty vlnící se v přírodě.
 • Jízda po proznačených okruzích a stezkách je pouze na vlastní nebezpečí uživatele.
 • Mapy stezek naleznete v informačních centrech, nebo na našem webu.

Provozní řád

 • Vstupem na stezky uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem a že se zavazuje jej respektovat.
 • Jízda na MTB okruzích, stezkách a užívání stezky je pouze na vlastní nebezpečí, riziko a odpovědnost uživatelů.
 • Nejezdi sám, měj při sobě vždy nabitý mobilní telefon.
 • Před vstupen na stezky doporučujeme všem uživatelům instalaci aplikace záchranka do svého mobilního telefonu.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné újmy vzniklé v důsledku nevhodného pohybu uživatelů po stezce nebo vzniklé důsledkem povětrnostních či jiných vlivů.
 • Vstup dětem do 12 let je možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let.
 • Před první jízdou se musí uživatel seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule – přehledná mapa a popis tras – naleznete u výchozího místa MTB kruhů v RO Lučina u Pumptracku a Infocetra Lučina – parkoviště) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a fyzické kondici.
 • Je dovoleno jezdit pouze po vyznačených trasách a uživatelé musí respektovat upozorňující značení na trase a tomu přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších uživatelů i ostatních návštěvníků.
 • Uživatel je povinen používat vhodné horské kolo, v dobrém technickém stavu. Za technický stav kola a jeho způsobilost odpovídá uživatel.
 • Jezděte na MTB okruzích doporučeným směrem, stezky/singletraily určené pouze pro cyklisty jsou jednosměrné.
 • Nezapomínejte, že se nacházíte v přírodě, kde může někdy spadnout suchá větev nebo ležet čerstvě vyvrácený strom.
 • Buďte obezřetní při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.
 • Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.
 • Uživatel je povinen používat vhodné ochranné vybavení, zejména ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení.
 • Každý uživatel musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.
 • Každý uživatel je povinen v případě potřeby poskytnout jinému zraněnému uživateli první pomoc.
 • Uživatel stezky musí respektovat pravidla ochrany přírody a chovat se v lese tiše. Nevjíždět do volné krajiny či lesního porostu mimo značené stezky/okruhy.
 • Uživatel na proznačených stezkách a okruzích je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli areálu či třetím osobám způsobí.

Provozní doba

Provozní doba singletrailů určených pouze pro cyklisty je v období od 01. 04. do 31. 10. každého roku provozu.

ZÁKAZ VEČERNÍ JÍZDY PO SINGLETRAILECH:

 • DUBEN od 18:30.
 • KVĚTEN až ČERVENEC od 19:30.
 • SRPEN od 19:00.
 • ZÁŘÍ od 17:30, od 20. září od 16:30.
 • ŘÍJEN od 16:00 hod.

Doporučená hodina ranního začátku vstupu na jednosměrné singletraily je od 7:30 hod.

Děkujeme za dodržování pravidel, která nám umožní bezproblémově vycházet s dalšími zájmovými skupinami v lese a pomůže v dalším rozvoji naší lokality.

Důležitá telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém: 112
Zdravotnická záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Hasiči: 150

Back To Top
Search