Skip to content
Pumptrack - Stavba

Pumptrack Lučina / stavba

Myšlenka postavit  v rekreační oblasti Lučina  pumptrack – dráhu pro malé i velké cyklisty, se zrodila na podzim roku 2014. Záměrem obce Tvarožná Lhota a místních bikerů bylo více zatraktivnit rekreační oblast právě prvotním projektem, kterým se stal pumptrack. Na tento projekt je plánováno v následujících letech plynule navázat a v okolních lesích proznačit stávající přírodní stezky a vybudovat nové trailové lokality tak, aby vznikla ucelená, vzájemně propojená síť zábavných stezek různých obtížností pro terénní cyklisty.

Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina

Došlo k navázání spolupráce s Českou mountainbikovou asociací a vytvoření podrobného projektu pumptracku na míru. Na základě kterého mohlo dojít ke schválení dotčenými orgány a na jaře roku 2015 mohla začít realizace a stavba dráhy. Samotné vyměření a stavba probíhaly na základě dobrovolných brigád, na kterých se ve svém volném čase podílela parta lidí kolem Trail of Life. O tom, že nadšení vytvořit něco pro sebe i ostatní partu bikerů neopustilo, se můžete přesvědčit i v následujících řádcích a fotografiích, které přiblíží průběh stavby.

Pumptrack Lučina

Na samotnou stavbu pumptracku bylo použito 66 tater zeminy, celkově bylo potřeba na zpracování zeminy třech dnů s bagrem a poté přišlo na řadu ruční modelování dráhy, boulí a klopených zatáček. 

Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina

Po hrubém zpracování zeminy mohlo dojít k žehlení a zhutnění povrchu, po tomto úkonu bylo možné nanést finální vrstvu – lomový prach z vápence, který se zažehlil na povrchu dráhy, tak aby došlo ke zpevnění pumptracku.

Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina

Na projektu a realizaci se podíleli pracovníci obce Tvarožné Lhoty a klíčovou roli hráli dobrovolné brigády komunity bikerů Trail of Life. Také se zapojila komunita bikerů ze Slovenska. Všem patří velký dík, že se do projektu pustili a odvedli kus práce. Poděkování také patří stavebninám BIGMAT Stavebniny Skalica, které zapůjčili žehlící lišty na zhutnění povrchu pumptracku.

Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Pumptrack Lučina
Back To Top
Vyhledat